Fyra skäl att teckna aktier i UV Clinical A/S

UV Clinicals patenterade UVC-teknik eliminerar bakterier och biofilm som ofta bildas på insidan av katetrar och endotrakealtuber under behandling. Bakterier och biofilm leder ofta till allvarliga infektioner, speciellt hos hemodialys-, cancer- och ICU-patienter, ibland med förlust av liv. Den genomsnittliga kostnaden för en kateterrelaterad infektion är USD 48 000.

1

UV Clinicals UVC-teknik är effektiv mot alla typer av mikroorganismer. Tekniken säkrar en enhetlig UVC-desinfektionseffektbehandling, helt utan resistensproblem.

2

Marknadspotentialen är enorm. UV Clinicals desinfektionsteknologi kan hjälpa patienter med kateterrelaterad blodomloppsinfektion (CRBSI), som härrör från en intravenös kateter. Bara i USA drabbas 80 000 patienter årligen av CRBSI. UV Clinicals teknik kan även hjälpa patienter med ventilatorassocierad lunginflammation. Det uppskattas finnas 250 000–300 000 patienter som drabbas årligen bara i USA.

3

UV Clinicals unika UVC-lösning är en plattformsteknik som i framtiden kan skräddarsys för applikationer inom andra industrier, såsom livsmedel, dryck, läkemedel och dricksvatten för desinfektion av slangar och trånga utrymmen utan användning av kemikalier.

4

Vi planerar för en fullständig och en mycket attraktiv exit inom de närmaste 24 månaderna till en befintlig industriell aktör.

vill du ha mer information?

Skicka oss dina frågor här