Katetermarknaden

Enligt en rapport från Global Market Insights värderades den globala katetermarknaden till 35,1 miljarder USD 2017 och förväntas uppgå till 73,5 miljarder USD 2024, med mer än 11,3 procent genomsnittlig årlig värdeökning, CAGR, från 2018 till 2024. En drivande faktor är den växande andelen äldre befolkning över 60 år som, enligt FN, beräknas nå 1,41 miljarder år 2030 från 962 miljoner år 2017.

 

Segmentet för hjärt- och kärlkatetrar dominerade branschen 2017 med en intäktsandel på 37,8 procent och kommer att fortsätta att växa framöver på grund av den växande förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar över hela världen. Efterfrågan på dessa katetrar kommer att förstärkas av ett brett användningsområde vid såväl invasiva som minimalt invasiva kirurgiska ingrepp. Vi kommer att se ytterligare press på vårdsystemen till följd av att vi får allt fler äldre, ökad resistens mot antibiotika samt fler pandemier.


På regional nivå har Nordamerika den största intäktsandelen av katetermarknaden, medan Europa beräknas uppleva en betydande CAGR på 12,0 procent.


Sjukhus, som är UV Clinicals målkunder, representerar ett dominerande slutanvänd-ningssegment av katetrar och stod för över 15,5 miljarder USD av intäkterna på den globala katetermarknaden 2017.

Vill Du Ha Mer Information?

Skicka oss dina frågor här